اعضای هیت مدیره

سعید حمیدی

عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن
شماره تماس: ۹۶ ۶۸ ۳۴۱ ۰۹۱۴ 

 

سعید عبداللهی
نائب رئیس

 

مرتضی رضازاده اسکندانی
عضو هیئت مدیره

 

نهضت شاکری
خزانه دار انجمن
شماره تماس: ۰۰ ۲۶ ۸۱۷ ۰۹۱۴

 

فرزان عباسوند
عضوهیئت مدیره

 

بابک خاتمی
عضو هیئت مدیره
شماره تماس: ۰۷ ۱۹ ۱۴۹ ۰۹۱۴

 

محسن دانشور
عضو هیئت مدیره
شماره تماس: ۰۰ ۸۳ ۴۴۲ ۰۹۱۴ 

 

رامین محمدزاده رضائی
عضو علی البدل هیئت مدیره

 

امید بایرامی
عضو علی البدل هیئت مدیره

 

آمنه جم
عضو علی البدل هیئت مدیره

 

حسن محمدزاده
دبیر انجمن
شماره تماس: ۰۰ ۴۳ ۱۴۱ ۰۹۱۴

 

مسعود نوری نقده
بازرس
شماره تماس: ۳۵ ۷۲ ۴۴۰ ۰۹۱۴

 

عادل عاطف پور
بازرس علی البدل
شماره تماس: ۹۷ ۲۲ ۴۶۲ ۰۹۱۴

 

امیر حبیبی
بازرس
شماره تماس: ۲۳ ۹۲ ۴۸۲ ۰۹۱۴

 

پرویز سلطانی دیزجی
بازرس

 

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

ورود به پنل مدیریت