خانه / خبر / اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه کلیه دفاتر ICTروستایی

دفاتر ICTروستایی که سامانه ایپیشخوان آنها فعال بوده و خدمات از طریق آن سامانه انجام میدهند کد دفتر و نام و نام خانوادگی مدیر دفتر را جهت فعالسازی سایر خدمات به سامانه پیامکی انجمن (۵۰۰۰۲۶۶۶۵۶)پیامک نمایند .

حتما ببینید

گردهمایی انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی