خانه / خبر / اطلاعیه

اطلاعیه

170109-3

قایل توجه دفاتر پیشخوان استان آذربایجان غربی

دفاتر پیشخوانی که پوز پیشخوان نصب شده و فعال در دفتر دارند جهت ارایه خدمات بهزیستی تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۱۹،  کد دفتر و نام و نام خانوادگی مدیر دفتر را به سامانه پیامکی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان (۵۰۰۰۲۶۶۶۵۶) پیامک نمایند.

حتما ببینید

گردهمایی انجمن های صنفی کارفرمایی استان آذربایجان غربی